Trükised

 

Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust (2016)

 

Nõuetele vastavus ja rohestamine 2015 (2015)
Liigikaitse tegevuskavad (2015)

 

Väetamise ABC (2015)

 

Estonian bumblebees (2014)

 

Eesti kimalased (2012)

 

Eesti levinumad põllulinnud (2012)

 

Taimekasvatuse areng 2007-2011 ja valdkonna rakendusuuringud (2012)

 

Põllumajandus ja maaelu, 2012 (2012)

 

Põllumajandus ja maaelu, 2011 (2011)

 

Ülevaade MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamisest (2009)

 

Rahvusvahelise PKT hindamisalase konverentsi Using Evaluation To Enhance The Rural Development Value Of Agri-Environmental Measures kogumik (2008)

 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamine Eestis (2008)

 

Evaluation Of Agri-Environment Support Scheme In Estonia (2008)

 

Eesti muldadest põllumehele (2006)

 

Invasiivsed võõrliigid Eestis (2005)

 

Põllumajandus ja bioloogiline mitmekesisus (2004)

 

Mahetoit müüki (2004)

 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse lühitutvustus (2004)

 

Põllumajandusmaastike loodushoid (2003)

 

Pool-looduslikud kooslused (2001)

 

Mitmeliigiliste põõsasribade rajamine (2001)

 

Tiigi ja märgala rajamine (2001)