Trükised

Eesti levinumad põllulinnud (2018)

Eesti kimalased (2017)

Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust (2016)

Nõuetele vastavus ja rohestamine 2015 (2015)
Liigikaitse tegevuskavad (2015)

Väetamise ABC (2015)

Estonian bumblebees (2014)

Eesti kimalased (2012)

Eesti levinumad põllulinnud (2012)

Taimekasvatuse areng 2007-2011 ja valdkonna rakendusuuringud (2012)

Põllumajandus ja maaelu, 2012 (2012)

 

Põllumajandus ja maaelu, 2011 (2011)

 

Ülevaade MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamisest (2009)

 

Rahvusvahelise PKT hindamisalase konverentsi Using Evaluation To Enhance The Rural Development Value Of Agri-Environmental Measures kogumik (2008)

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamine Eestis (2008)

Evaluation Of Agri-Environment Support Scheme In Estonia (2008)

 

Eesti muldadest põllumehele (2006)

 

Invasiivsed võõrliigid Eestis (2005)

 

Põllumajandus ja bioloogiline mitmekesisus (2004)

Mahetoit müüki (2004)

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse lühitutvustus (2004)

 

Põllumajandusmaastike loodushoid (2003)

 

Pool-looduslikud kooslused (2001)

Mitmeliigiliste põõsasribade rajamine (2001)

Tiigi ja märgala rajamine (2001)