Artiklid

Eesti maaelu arengukava keskkonnatoetused ja põllumajandustegevused käivad käsikäes. Ere Ploomipuu, Eneli Viik, juuni 2019


Mida uuritakse Eesti muldadest? Priit Penu, Kadri Allik, Elsa Putku, mai 2018

Kas ja kuidas mõjutab põllumajandus (taimekasvatus) põhja- ja pinnavett? Jaan Kanger, mai 2018

Taluvärava toiteelementide (NPK) bilansi uuringu kokkuvõte Marje Särekanno, mai 2018

Pestitsiide kasutuskoormus seireettevõtetes  Marje Särekanno, mai 2018

Kui põllumajandustootjaid e-küsitleti…  Maris Kruuse, mai 2018

Lindude olukord Eesti põllumajandusmaastikul Eneli Viik, mai 2018

Kimalaste olukord Eesti põllumajandusmaastikul  Eneli Viik, mai 2018

Maheviljeluse pikaajaline külvikorrakatse Kuusikul  Karli Sepp, mai 2018


Märka keskkonnahoidlikku põllumajandust:

Sangaste rukkis on sajandite vanust energiat! Jana Adari, 24.05.2016

Poollooduslikud kooslused hoiavad ja hoiatavad meid! Iiri Raa, 6.06.2016

Lehmad karjamaal tänu toetusele Ere Ploomipuu, 21.06.2016

Üle-euroopaline võrgustik kaitseb ohustatud liike ja elupaiku Eneli Viik, 5.07.2016

Mahepõllumajandus – kõige keskkonnasõbralikum tootmisviis Karli Sepp, 16.08.2016

Maade hooldamine ebasoodsamas piirkonnas aitab säilitada sealset paikkonda Kadri Allik, 23.08.2016

Geneetiline mitmekesisus põllumajanduses Ere Ploomipuu, 5.09.2016

Kiviaiad kui killuke meie agrikultuurist Tambet Kikas, 5.09.2016


Mahepõllumajandus kui elurikkuse soodustaja

E. Viik. 2015. Maheleht 68, 1/2015, lk 9-11

E. Viik. 2015. Maablogi, 8.06.2015


Harnessing the biodiversity value of Central and Eastern European farmland

L.M. E. Sutcliffe, P. Batary, U. Kormann, A. Baldi, L.V. Dicks, I. Herzon, D. Kleijn, P. Tryjanowski, I. Apostolova, R. Arlettaz, A. Aunins, S. Aviron, L. Baležentiene, C. Fischer, L. Halada, T. Hartel, A. Helm, I. Hristov, S.D. Jelaska, M. Kaligaric, J. Kamp, S. Klimek, P. Koorberg, J. Kostiukova, A. Kovacs-Hostyanszki, T. Kuemmerle, C. Leuschner1, R. Lindborg, J. Loos, S. Maccherini, R. Marja, O. Mathe, I. Paulini, V. Proenca, J. Rey-Benayas, F.X. Sans, C. Seifert, J. Stalenga, J. Timaeus, P. Török, C. van Swaay, E. Viik, T. Tscharntke. 2014. Diversity and Distributions, 1-9

Environmentally friendly management as an intermediate strategy between organic and conventional agriculture to support biodiveristy

R. Marja, I. Herzon, E. Viik, J. Elts, M. Mänd, T. Tscharntke, P. Batáry. Biological Conservation 178 (2014) 146-154

Millist elupaika eelistavad põllulinnud

R. Marja. Eesti Loodus, juuni-juuli 2014


Põldudel kasutatavad pestitsiidid kahjustavad tolmeldajaid

E. Viik. Mahpõllumajandus Leht, 3/2012, lk 3

The Impact of foliar fertilization on the number of bees (Apoidea) on spring oilseed rape

E. Viik, M. Mänd, R. Karise, P. Lääniste, J.H.Williams, A. Luik
Žemdirbystė=Agriculture, vol. 99, No. 1 (2012), p. 41–46


Developing Estonia´s semi-natural habitats as public goods

P. Koorberg. EU Rural Review, spring 2011, pages 48-51

Söödakultuuride kasvatus maheviljeluses

K. Sepp. Kohalikud söödad, 2011

Mullaviljakuse muutusest mahe–ja tavaviljelusel külvikordades

Karli Sepp, Jaan Kanger, Marje Särekanno, Agronoomia 2010/2011, Saku 2011, lk 45 – 52

Kiviaiad − kultuuripärand ja elupaik

R. Marja, J. Elts. Eesti Loodus, 2010/11


Trees on a pasture or pasture in the forest – Do we recognise HNV farmland?

I. Selge, P. Koorberg, T. Kikas. La Cañada, lk 8-9, nr 25 talv 2010

Mullaviljakuse muutused Kuusiku Katsekeskuse külvikorrakatses 2003-2009

K. Sepp. Mahepõllumajanduse leht, 4/2010

Kimalasi sumiseb kõige rohkem mahepõldudel

U. Käärt. Eesti Päevaleht 08.02.2010


Erineval ajal külvatud mahesuvinisu `Manu´ terasaak ja -kvaliteet ning kasvatamise kattetulu

K. Sepp. Agronoomia 2009

Põllulindude seire tulemused Eestis

R. Marja, E. Viik. Linnuhuvilise teabeleht Tiirutaja, nr 6 juuni 2009


Erosiooniohtlike muldade levik Eestis

T. Köster, T.Kikas, P.Penu. Teaduskonverentsi Agronoomia 2008 kogumik, november 2008

EL-i põllumajanduspoliitika vajab hindamist

E. Viik, K.Vask. Maamajandus, august 2008

Põllumajandustootjate keskkonnateadlikkus küsitluse tulemustest

K. Alamets, I.Selge. Eesti Talu Nr 3 (21), august 2008

Eesti põllumajandusmaastiku seire: kimalasi soodustavad väiksemad põllud

E. Viik, M. Mänd. Mahepõllumajanduse leht nr 46 5/2008

Keskkonnateadlikkus tõuseb

K. Alamets, I.Selge. Maamajandus, mai 2008

Euroopa mahepõllumajandusteaduses tähtsustatakse taimede kasvukeskkonda ning toidu ja sööda tervislikkust

K.Sepp. Mahepõllumajanduse leht nr 43 2/2008


Põllulinnud väärivad tähelepanu

R. Marja. Maamajandus, september 2007

Põllumajandusmaastike mitmekesisus peab säilima

P. Koorberg. Maamajandus, juuli 2007

Põllumajandusmaastikud luubi all

Põllumajanduskeskkonna seie büroo. Lümanda Valla Teataja nr 33, 29.juuni 2007


Tasuta lõunaid ei ole olemas – Euroopa Liit ootab seiretulemusi

P. Koorberg. Postimehe lisa “Maaelu Heaks”, 23. oktoober 2006

Talunikud hoiavad keskkonda

P. Koorberg. Maaleht Nr. 16, 20. aprill 2006