2016. aasta koolituste ja infopäevade ettekanded

4. veebruar 2016 Eesti maaelu arengukava (MAK) keskkonnamõjuga meetmete ekspertgrupi sissejuhatav koosolek, Saku

Päevakava

Tagasivaade MAK keskkonnameetmete arengule ja nende hindamisele Iiri Raa

Lühiülevaade MAK ühisest seire ja hindamise süsteemist (üleeuroopaline süsteem) Iiri Raa

Eesti MAK 2014-2020 seire- ja hindamise süsteemist Stella Vogt

Eesti MAK 2014-2020 põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme eesmärkidest ja põhimõtetest

MAK keskkonnamõjuga meetmete ekspertgrupi eesmärk ja ülesanded Iiri Raa

PMK MAK keskkonnaalaste tegevuste püsihindamisest MAK 2014-2020 perioodil Ere Ploomipuu


17. veebruar 2016 Agri Partner OÜ teabepäev „Tagasi juurte juurde“

Kaaliumväetiste vajadusest ja tõhususest maheviljeluses PMK uuringute ning katsete põhjal Karli Sepp, Marje Särekanno


19. aprill 2016 rahvusvaheline konverents European Geosciences Union General Assembly 2016, Viin

Prediction of soil organic carbon concentration and soil bulk density of mineral soils for soil organic carbon stock estimation Elsa Putku, Alar Astover, Christian Ritz


5. mai 2016 Maaülikooli Mahekeskuse seminar “Elukeskkonna ja toidu kvaliteet”, Tartu

Pestitsiidijäägid põllumuldades 2014-2015 Priit Penu


2. juuni 2016 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni IX istung, Tallinn

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2015. aastal tehtud uuringud Livi Rooma


7-8. juuni 2016 Good practice – Preparing the assessment of High Nature Value Farming in Rural Development Programmes 2014-2020 Practises and Solutions, Bonn

Defining High Nature Value farming areas in Estonia Tambet Kikas


2. juuli 2016 Eesti Rohumaade Ühingu põllupäev Kuusiku katsekeskuses, Raplamaa

Mahe ja tavaviljeluse rohumaa kultuuride võrdlus Kuusiku katsete põhjal Karli Sepp


25. august 2016 infoseminar Maaeluministeeriumi võõrustatavale Türgi Põllumajandusministeeriumi delegatsioonile, Tartu

Monitoring and evaluation of the agri-environment measures mapping the areas eligible to the regional soil protection support Kadri Allik, Priit Penu


8 – 9 september 2016 European seminar on Agri-environment-climate measures (AECM), Pariis

Monitoring and evaluation of the environmental impact of the AECM in Estonia Eneli Viik


22. november 2016 veekaitse teabepäev, Türi

Põllumuldade seirest veekaitse kontekstis Priit Penu


5. detsember 2016 VII Mullapäev, Tartu

Mullaseire ja mullastikukaardi andmetest otsusteni Elsa Putku

Mullakaitse meetme rakendamine maaelu arengukavas Kadri Allik


KSM algkoolitused 2016 Päevakava