Eesti maaelu arengukava (MAK) keskkonnamõjuga meetmete ekspertgrupi sissejuhatav koosolek, 4. veebruar 2016

Päevakava

Tagasivaade MAK keskkonnameetmete arengule ja nende hindamisele Iiri Raa

Lühiülevaade MAK ühisest seire ja hindamise süsteemist (üleeuroopaline süsteem) Iiri Raa

Eesti MAK 2014-2020 seire- ja hindamise süsteemist Stella Vogt

Eesti MAK 2014-2020 põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme eesmärkidest ja põhimõtetest

MAK keskkonnamõjuga meetmete ekspertgrupi eesmärk ja ülesanded Iiri Raa

PMK MAK keskkonnaalaste tegevuste püsihindamisest MAK 2014-2020 perioodil Ere Ploomipuu


GOOD PRACTICE WORKSHOP Bonn, 7-8 June, 2016


Defining High Nature Value farming areas in Estonia Tambet Kikas


25. august 2016, Tartu

Monitoring and evaluation of the agri-environment measures mapping the areas eligible to the regional soil protection support Kadri Allik, Priit Penu


8 – 9 september 2016, Pariis

Monitoring and evaluation of the environmental impact of the AECM in Estonia Eneli Viik


KSM algkoolitused 2016 Päevakava