2015. aasta infopäevade ja koolituste ettekanded

Püsihindajate Põllumajandusuuringute Keskuse ja Eesti Maaülikooli poolt MAK 2007-2013 raames 2014.aastal teostatud uuringute infopäev, 15. mai 2015

Päevakava

Põllumajandustoodete ja mittepuiduliste metsandussaaduste töötlemise toetuse saajate konkurentsivõime uuring  Kersti Aro

Seireperioodi 2007-2014 vee valdkonna uuringute tulemustest  Jaan Kanger

Kas põllulindude ja kimalaste seire põhjal saab keskkonnasõbraliku majandamise ja mahepõllumajandusliku tootmise toetustele anda sarnase hinnangu? Eneli Viik

Mullauuringute tulemused 2014. aastal. Sissejuhatus põllumajandusmaa väärtuste teemasse Priit Penu

Põllumajandusmaa väärtustest ja väärtuste tõlgendamistest Tambet Kikas

Ökonomeetrilise mudeli arendamine investeeringutoetuste mõju hindamiseks piima- ja teraviljatootmise näitel Mati Mõtte

 

Loodusõhtu Viljandis, 18. veebruar 2015

Põllumajandusmaastiku elurikkus ja mahepõllumajandus

28-29 aprill 2015, Oldenburg

Status of nutrient accounting and bookkeeping in Estonia

11th Nordic Pesticide Residue Workshop, June 2015

Pesticide Residues in Estonian Arable Soils

November 27–28, 2015, Vilnius, Lithuania

Estonian case study – Evaluation of agri-environment schemes’ biodiversity objective

Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitused

Algkoolituste päevakava ja Algkoolituste toimumise ajad