Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM)

(MAK 2014-2020) täienduskoolitused 2018. – 2020. aastal

 

2018. aasta esimesel poolel toimuvad KSM täienduskoolitused Ida-Viru, Pärnu, Põlva ja Valga maakonnas. Täpsem info 2018. aasta koolitused

 

2018. aasta sügisel toimuvad KSM täienduskoolitused Rapla, Järva, Viljandi, Saare ja Tartu maakonnas.

 

2019. aastal toimuvad KSM täienduskoolitused Harju, Lääne, Lääne-Viru, Jõgeva, Rapla, Pärnu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas.

 

Viimased KSM täienduskoolitused toimuvad 2020. a. esimesel poolel, tõenäoliselt Harju, Järva, Pärnu, Tartu ja Põlva maakonnas.

 

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM)

 

(MAK 2014-2020) algkoolitused 2018. aastal

 

Planeeritud on 2 algkoolitust: üks kevadel ja teine sügisel.

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) koolituste nõue:

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud PMK korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. Koolitusnõude täitmisel arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.

 

 

Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 “Keskkonnasõbraliku majandamise toetus

 

Kui KSM algkoolitus on läbitud 2015. või 2016. aastal ja KSM kohustus on võetud pärast seda, siis saab algkoolitusel osalemise üle kanda esitades enne esimese kohustuseaasta 1. detsembrit KSM koolituse teatise Põllumajandusuuringute Keskusele ere.ploomipuu@pmk.agri.ee. Täpsem info: 672 9144; 5031048