Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) alg- ja täienduskoolitused 2018. – 2020. aastal

 

2018. aasta sügisel toimuvad KSM täienduskoolitused Rapla, Järva, Viljandi, Saare ja Tartu maakonnas.

 

2018. aasta sügisel on planeeritud 2 KSM algkoolitust, toimumise koht ja aeg täpsustamisel!

 

Täpsem info 2018. aasta koolitused

 

2019. aastal toimuvad KSM täienduskoolitused Harju, Lääne, Lääne-Viru, Jõgeva, Rapla, Pärnu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas.

 

Viimased KSM täienduskoolitused toimuvad 2020. a. esimesel poolel, tõenäoliselt Harju, Järva, Pärnu, Tartu ja Põlva maakonnas.

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) koolituste nõue:

Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 “Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”

 

§ 15. (1) Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud PMK korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks.

 

(2) Lõike 1 täitmisel arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.

 

§ 20. (5) Kui kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, olema osalenud §-s 15 sätestatud algkoolitusel kohustuse ülevõtmise aasta 1. detsembriks ja täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. Kui kohustus võetakse üle eelviimasel või viimasel kohustuseaastal, ei nõuta algkoolitusel osalemist.

 

Keskkonnasõbraliku majandamise alg- ja täienduskoolitust koordineerib PMK, kes kannab koolitustel osalenute andmed ühtsesse andmebaasi, mille kaudu kontrollib PRIA koolitustest osavõttu. Koolitusel osaleva töötajaga sõlmitud töösuhte aluseks peab olema vormistatud tööleping. Töötajaks ei loeta teenust osutavaid isikuid, st. töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavad isikud. Erandina võib koolitusel osaleda juhatuse liige.

 

Arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi. Kui KSM algkoolitus on läbitud vahemikus 2015 – 2017. a. ja KSM kohustus on võetud pärast seda, saab algkoolitusel osalemise üle kanda esitades enne esimese kohustuseaasta 1. detsembrit KSM koolituse teatis Põllumajandusuuringute Keskusele ere.ploomipuu@pmk.agri.ee. Täpsem info: 672 9144; 5031048