Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) alg- ja täienduskoolitused 2019. aastal

2019. aasta viimasesse kvartalisse (oktoober-detsember) on planeeritud 1 KSM algkoolitus ja 2 KSM täienduskoolitust. Koolituste toimumise ajad ja kohad on täpsustamisel.

2019. aastal korraldab KSM alg- ja täienduskoolitusi Tartumaa Põllumeeste Liit.

Keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitused toimuvad:

15. aprill 2019. a. Pärnus Nooruse majas Roheline 1b

16. aprill 2019. a.  Tartus Tartumaa Põllumeeste Liidus Jalaka 48

Koolitused on mõeldud vaid neile, kes on võtnud KSM kohustuse ja peavad täienduskoolituse läbima 2019. aastal hiljemalt 15. juuniks.

Kõiki neid on personaalselt teavitatud e-maili või kirja teel, kus oli ka registreerimislink.

Täpsem info: https://www.pikk.ee/

2019. aasta sügisesse on planeeritud veel 2 KSM täienduskoolitust, neile, kel KSM kohustus lõpeb 2020. aastal või hiljem.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustuslikud täienduskoolitused. Koolitused on osalejatele tasuta.

23.01.2019   Hotellis Centrum, Viljandi

24.01.2019   Rapla Keskraamatukogus, Lasteaia 5 Rapla

12.02.2019   Navi seltsimajas, Võrumaa

14.02.2019   Jõgeva Kultuurikeskuse suures saalis, Jõgeva

19.02.2019   Villa Theresas, Rakvere

20.02.2019   Põllumajandusuuringute keskuse suures saalis, Teaduse 4/6 Saku

Täpsem info ja registreerumine

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) koolituste nõue:

Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 “Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”

§ 15. (1) Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud PMK korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks.

(2) Lõike 1 täitmisel arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.

§ 20. (5) Kui kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, olema osalenud §-s 15 sätestatud algkoolitusel kohustuse ülevõtmise aasta 1. detsembriks ja täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. Kui kohustus võetakse üle eelviimasel või viimasel kohustuseaastal, ei nõuta algkoolitusel osalemist.

Koolitusel osaleva töötajaga sõlmitud töösuhte aluseks peab olema vormistatud tööleping. Töötajaks ei loeta teenust osutavaid isikuid, st. töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutavad isikud. Erandina võib koolitusel osaleda juhatuse liige.

Arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi. Kui KSM algkoolitus on läbitud vahemikus 2015 – 2018. a. ja KSM kohustus on võetud pärast seda, saab algkoolitusel osalemise üle kanda esitades enne esimese kohustuseaasta 1. detsembrit KSM koolituse teatis Põllumajandusuuringute Keskusele ere.ploomipuu@pmk.agri.ee. Täpsem info: 672 9144; 5031048