Põllumajandusseire ja uuringute osakond

Juhataja
Osakonna töö korraldamine 
Livi Rooma 672 9143
5349 0836
livi.rooma@pmk.agri.ee
Juhtivspetsialist-asjaajaja
MAK TA dokumentatsioon, asjaajamine 
Ingrid Põldroos 672 9140 ingrid.poldroos@pmk.agri.ee

Põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo

Juhataja asetäitja
Büroo töö korraldamine, vesi, KSM 
Jaan Kanger 672 9151 jaan.kanger@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
OTL, LHT, andmepäringud 
Ere Ploomipuu 672 9144
503 1048
ere.ploomipuu@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
Elurikkus, NAT, NAM 
Eneli Viik 748 0941
526 9643
eneli.viik@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
KSA 
Maris Kruuse 748 0044
5563 0001
maris.kruuse@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
Vesi, KSM 
Marje Särekanno 672 9130 marje.sarekanno@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
Kompleksuuring, MAHE 
Karli Sepp 748 8500 karli.sepp@pmk.agri.ee

Mullaseire ja uuringute büroo

Juhataja
Mullastiku-uuringud, mullaseire 
Priit Penu 453 8262
5342 5485
priit.penu@pmk.agri.ee
Juhataja asetäitja
Maastik, KLV, kiviaed 
Tambet Kikas 453 8262 tambet.kikas@pmk.agri.ee
Peaspetsialist, andmebaasid,
mullastikukaart, maakasutus 
Elsa Putku 453 8262
5302 1925
elsa.putku@pmk.agri.ee
Peaspetsialist, suurandmed,
andmete haldus 
Urmas Visse 5623 8768 urmas.visse@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
Mullaseire 
Kristi Tomson 453 8262
518 4413
kristi.tomson@pmk.agri.ee
Peaspetsialist, mullastiku-uuringud,
piirkondlik mullakaitse, kliima 
Kadri Allik 748 8500
5783 6028
kadri.allik@pmk.agri.ee
Juhtivspetsialist
Mullaproovid 
Aare Papp 5342 8457
Juhtivspetsialist
Mullaproovid 
Virgo Rääts 526 7671 virgo.raats@pmk.agri.ee