Põllumajandusseire ja uuringute osakond

Juhataja
Osakonna töö korraldamine
Livi Rooma 672 9143
5349 0836
livi.rooma@pmk.agri.ee
Juhtivspetsialist-asjaajaja
MAK TA dokumentatsioon, asjaajamine
Ingrid Põldroos 672 9140 ingrid.poldroos@pmk.agri.ee

Põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute büroo

Juhataja asetäitja
Büroo töö korraldamine, vesi, KSM
Jaan Kanger 672 9151 jaan.kanger@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
OTL, LHT, andmepäringud
Ere Ploomipuu 672 9144
503 1048
ere.ploomipuu@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
Elurikkus, NAT, NAM
Eneli Viik 748 0941
526 9643
eneli.viik@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
KSA
Maris Kruuse 748 0044
5563 0001
maris.kruuse@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
Vesi, KSM
Marje Särekanno 672 9130 marje.sarekanno@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
Kompleksuuring, MAHE
Karli Sepp 748 8500 karli.sepp@pmk.agri.ee

Mullaseire ja uuringute büroo

Juhataja
Mullastiku-uuringud, mullaseire
Priit Penu 453 8262
5342 5485
priit.penu@pmk.agri.ee
Juhataja asetäitja
Maastik, KLV, kiviaed
Tambet Kikas 453 8262 tambet.kikas@pmk.agri.ee
Peaspetsialist, suurandmed,
andmete haldus
Urmas Visse 5623 8768 urmas.visse@pmk.agri.ee
Peaspetsialist
Mullaseire
Kristi Tomson 453 8262
518 4413
kristi.tomson@pmk.agri.ee
Juhtivspetsialist
Mullaproovid
Aare Papp 5342 8457
Juhtivspetsialist
Mullaproovid
Virgo Rääts 526 7671 virgo.raats@pmk.agri.ee