Hindamisvaldkond majandusnäitajad ja muu uuringud

E-küsitlus põllumajandustootjatele

Uuringu kokkuvõte 2017


Veterinaarkulude uuring

Uuringu kokkuvõte 2016


Aiandustoodangu peamiste turustuskanalite uuring

Uuringu kokkuvõte 2015


Keskkonnateadlikkuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2007 (PMK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004


Ettevõtjatulu uuring

Uuringu kokkuvõte 2018

Uuringu kokkuvõte 2017

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2010 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2009 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (JÕNK)


Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa uuring

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2010 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2009 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2009 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2008 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2008 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (JÕNK)


Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames välja makstud toetuste ja MAK 2007-2013 perioodi 2. telje toetuste saajate majandusliku jätkusuutlikkuse analüüs

Uuringu kokkuvõte 2018 (majanduslik jätkusuutlikus)

Uuringu kokkuvõte 2018 (ÜPP)

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013


Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsus ja mõju analüüs tootjate sissetuleku struktuuris aastatel 2003-2006

Uuringu kokkuvõte 2008


Mahetoodete turustamise ning mahetootjate poolt kasutatavate agrotehniliste võtete uuring

Uuringu kokkuvõte 2011 (PMK)


Loomade karjatamise uuring

Uuringu kokkuvõte 2012