Hindamisvaldkond majandusnäitajad ja muu uuringud

 

Veterinaarkulude uuring

Uuringu kokkuvõte 2016

 

Aiandustoodangu peamiste turustuskanalite uuring

Uuringu kokkuvõte 2015

 

Keskkonnateadlikkuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2007 (PMK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004

 

Ettevõtjatulu uuring

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2010 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2009 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (JÕNK)

 

Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa uuring

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2010 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2009 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2009 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2008 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2008 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (JÕNK)

 

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames välja makstud toetuste ja MAK 2007-2013 perioodi 2. telje toetuste saajate majandusliku jätkusuutlikkuse analüüs

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

 

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsus ja mõju analüüs tootjate sissetuleku struktuuris aastatel 2003-2006

Uuringu kokkuvõte 2008

 

Mahetoodete turustamise ning mahetootjate poolt kasutatavate agrotehniliste võtete uuring

Uuringu kokkuvõte 2011 (PMK)

 

Loomade karjatamise uuring

Uuringu kokkuvõte 2012