Hindamisvaldkond majandusnäitajad ja muu uuringud

E-küsitlus põllumajandustootjatele

Uuringu kokkuvõte 2017


Veterinaarkulude uuring

Uuringu kokkuvõte 2018 (2017 andmetel)

Uuringu kokkuvõte 2017 (2016 andmetel)

Uuringu kokkuvõte 2016 (2015 andmetel)


Ettevõtjatulu uuring

Uuringu kokkuvõte 2018

Uuringu kokkuvõte 2017

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2010 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2009 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (JÕNK)


Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames välja makstud toetuste jaotumine

Põllumajanduse ja maaelu arengu toetamiseks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames ette nähtud erinevad toetusskeemid.

Toetuste analüüsimisel on arvesse võetud kõik Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolt analüüsiaasta jooksul väljamakstud otsetoetused, erakorralised ja põllumajanduse turukorralduse toetused ning ka riiklikud toetused.

PRIA vastavates registrites olevatele tootjatele (kellel oli maid ja/või loomi) määrati tootmistüüp ja majanduslik suurus. Toetuste jaotumist analüüsiti maakonniti, tootmistüübi (taimekasvatus, aiandus, püsikultuurid, piimatootmine, loomakasvatus, sea- ja linnukasvatus, segatootmine) ja majanduslike suurusklasside ja –gruppide alusel (väiketootjad, keskmise suurusega tootjad suurtootjad).

Uuringu kokkuvõte 2018 andmetel Lisad (2018 andmetel)
Uuringu kokkuvõte 2017 andmetel Lisad (2017 andmetel)
Uuringu kokkuvõte 2015-2016 andmetel Lisad (2015-2016 andmetel)
Uuringu kokkuvõte 2014 andmetel Lisad (2014 andmetel)
Uuringu kokkuvõte 2013 andmetel Lisad (2013 andmetel)
Uuringu kokkuvõte 2012 andmetel Lisad (2012 andmetel)
Uuringu kokkuvõte 2011 andmetel Lisad (2011 andmetel)

MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste ja MAK 2007-2013 perioodi 2. telje toetuste saajate majanduslik jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkuse hindamiseks võrreldi iga ettevõtte tegelikku brutolisandväärtuse (BLV) taset tööjõu aastaühiku (TJÜ) kohta arvestusliku jätkusuutlikkuse tasemega.

Brutolisandväärtuse (BLV) arvutamiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetuste (v.a investeeringutoetused) ja ettevõtlusega seotud maksude bilanss ning lahutatakse eri- ja üldkulud.Tööjõu aastaühik (TJÜ) on ühe töötaja täistööaeg, mis võrdub arvestuslikult 2 200 töötunniga aastas.

Uuringu kokkuvõte 2017 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2016 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2015 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2014 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2013 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2012 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2011 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2010 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2009 andmetel
Uuringu kokkuvõte 2007-2008 andmetel

Aiandustoodangu peamiste turustuskanalite uuring

Uuringu kokkuvõte 2015


Keskkonnateadlikkuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2007 (PMK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004


Mahetoodanguna müüdavate mahetoodete osa uuring

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2010 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2009 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2009 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2008 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2008 (OÜ AgriNet)

Uuringu kokkuvõte 2007 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2007 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2006 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2005 (JÕNK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (ÖTK)

Uuringu kokkuvõte 2004 (JÕNK)


Mahetoodete turustamise ning mahetootjate poolt kasutatavate agrotehniliste võtete uuring

Uuringu kokkuvõte 2011 (PMK)


Põllumajandusliku keskkonnatoetuse osatähtsus ja mõju analüüs tootjate sissetuleku struktuuris aastatel 2003-2006

Uuringu kokkuvõte 2008


Loomade karjatamise uuring

Uuringu kokkuvõte 2012