Hindamisvaldkond kliimamuutused

 

Mulla orgaanilise süsiniku varu muutus ja co2 emissioon erinevate toetusmeetmete ning maakasutuse puhul

Uuringu kokkuvõte 2016