Hindamisvaldkond elurikkus uuringud

 

Soontaimed – koosluse struktuuri, liigirikkuse ja liikide katvuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2006

Uuringu kokkuvõte 2005

 

Vihmausside (arvukus ja liikide mitmekesisus) uuring

Lisauuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

Uuringu kokkuvõte 2006

Uuringu kokkuvõte 2005

Uuringu kokkuvõte 2004

 

Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014
Lisauuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2009
Lisauuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

Uuringu kokkuvõte 2006

 

Pesitsevate põllulindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuring

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014
Lisauuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011
Lisauuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2010

Lisauuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2009
Lisauuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

Uuringu kokkuvõte 2006

Uuringu kokkuvõte 2005

 

Räpu jõe valgala pilootuuringu raames teostatud linnustiku analüüs

Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

 

Rohumaade majandamine Järva-, Lääne-Viru- ja Pärnumaa näitel ning selle võimalik mõju rukkirääkude pesitsusedukusele ja vanalindude ellujäämisele

Uuringu kokkuvõte 2012

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetusaluste põllumaade rajatud rohuribade taimestiku seirevõrgustiku loomine ja esmane inventuuur 2011. aastal

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2011