Hindamisvaldkond elurikkus uuringud

Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2018

Uuringu kokkuvõte 2017

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014
Lisauuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2009
Lisauuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

Uuringu kokkuvõte 2006


Pesitsevate põllulindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse uuring

Uuringu kokkuvõte 2018

Uuringu kokkuvõte 2017

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2015

Uuringu kokkuvõte 2014
Lisauuringu kokkuvõte 2014

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2012

Uuringu kokkuvõte 2011
Lisauuringu kokkuvõte 2011

Uuringu kokkuvõte 2010

Lisauuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2009
Lisauuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

Uuringu kokkuvõte 2006

Uuringu kokkuvõte 2005


Vihmausside (arvukus ja liikide mitmekesisus) uuring

Lisauuringu kokkuvõte 2010

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007

Uuringu kokkuvõte 2006

Uuringu kokkuvõte 2005

Uuringu kokkuvõte 2004


Räpu jõe valgala pilootuuringu raames teostatud linnustiku analüüs

Uuringu kokkuvõte 2009

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2007


Rohumaade majandamine Järva-, Lääne-Viru- ja Pärnumaa näitel ning selle võimalik mõju rukkirääkude pesitsusedukusele ja vanalindude ellujäämisele

Uuringu kokkuvõte 2012


Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse rohumaaribade nõudega seotud taimestiku uuring

Uuringu kokkuvõte 2016

Uuringu kokkuvõte 2013

Uuringu kokkuvõte 2011


Soontaimed – koosluse struktuuri, liigirikkuse ja liikide katvuse uuring

Uuringu kokkuvõte 2008

Uuringu kokkuvõte 2006

Uuringu kokkuvõte 2005