Eesti maaelu arengukava (MAK) keskkonnaalaste tegevuste püsihindamine

 

Põllumajandusseire ja –uuringute osakonna ülesanded:
MAK 2004-2006 põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetmete hindamine
MAK 2007-2013 2. telje meetmete hindamine
MAK 2014-2020 keskkonnaalaste tegevuste püsihindamine

 

Lisaks kuuluvad põllumajandusseire ja -uuringute osakonna ülesannete hulka maa lubjatarbe, maakasutuse keskkonnamõju, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ja analüüsimine ning muu seire teostamine; hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringute ning teaduskoostöö korraldamine teadus- ja arendusasutustega katsejaamade võrgustiku ja laboratooriumide baasil.

 

Viimati lisatud

KSM koolituste info 2018, 2019

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) täienduskoolitused 2018. aastal

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) täienduskoolitused 2017. aastal

 

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse (KSM) (MAK 2014-2020) algkoolitused 2017. aastal

 

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse „kiviaia taastamine“ püsihindamisaruanne 2016. aasta kohtaLisa 1Lisa 2Lisa 3Lisad 4 kuni 42

 

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2016. aastal läbiviidud uuringute aruanne ja Lisad 1-40