Aruanded 2014-2020

2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2018. aastal läbiviidud uuringute aruanne, Lisad 1-55 ja lisa 56

MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse „kiviaia taastamine“ hindamisaruanne 2018. aasta kohta, Lisa 1, Lisa 2 ja lisad 3-46

2017

MAK 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse „kiviaia taastamine“ hindamisaruanne 2017. aasta kohta Lisad 1 ja 3-45Lisa 2

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi hindamiseks 2017. aastal läbiviidud uuringute aruanne ja Lisad 1-41

2016

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete; 3. prioriteedi loomade heaolu meetme ja 2. prioriteedi tegevuse „kiviaia taastamine“ püsihindamisaruanne 2016. aasta kohta ja Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisad 4 kuni 42

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2016. aastal läbiviidud uuringute aruanne ja Lisad 1-40

2015

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi püsihindamiseks 2015. aastal läbiviidud uuringute aruanne, Lisa 1 ja Lisad 2 kuni 31

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete ja 3. prioriteedi loomade heaolu meetme püsihindamisaruanne 2015. aasta kohta ja Lisad 1-30