KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUSE (KSM) (MAK 2014-2020) TÄIENDUSKOOLITUSED 2019. aastal

2019. aastal korraldab KSM alg- ja täienduskoolitusi Tartumaa Põllumeeste Liit.

2019. aasta II kvartalis (enne 15. juunit 2019) on planeeritud läbi viia 2 KSM täienduskoolitust. Koolituse toimumise ajad ja kohad on täpsustamisel.

NB! Kellel algas KSM kohustus 2015. aastal, on KSM täienduskoolituse läbimise tähtaeg 2019. aasta (ehk viienda kohustuseaasta) 15. juuni.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustuslikud täienduskoolitused. Koolitused on osalejatele tasuta.

23.01.2019   Hotellis Centrum, Viljandi

24.01.2019   Rapla Keskraamatukogus, Lasteaia 5 Rapla

12.02.2019   Navi seltsimajas, Võrumaa

14.02.2019   Jõgeva Kultuurikeskuse suures saalis, Jõgeva

19.02.2019   Villa Theresas, Rakvere

20.02.2019   Põllumajandusuuringute keskuse suures saalis, Teaduse 4/6 Saku

Täpsem info ja registreerumine

KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE TOETUSE (KSM) (MAK 2014-2020) ALGKOOLITUSED 2019. aastal

2019. aastal korraldab KSM alg- ja täienduskoolitusi Tartumaa Põllumeeste Liit.

KSM algkoolitused on planeeritud 2019. aasta sügisesse!

Arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi. Kui KSM alg- või täienduskoolitus on läbitud vahemikus 2015 – 2018. a. ja KSM kohustus on võetud pärast seda, saab algkoolitusel osalemise üle kanda esitades enne esimese kohustuseaasta 1. detsembrit (täienduskoolitusel osalemise enne viienda kohustuseaasta 15. juunit) KSM koolituse teatis Põllumajandusuuringute Keskusele ere.ploomipuu@pmk.agri.ee. Täpsem info: 672 9144; 5031048

Põllumajandusministri 29.04.2015 määrus nr 49 “Keskkonnasõbraliku majandamise toetus”

§ 15. (1) Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud PMK korraldatud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks.

(2) Lõike 1 täitmisel arvestatakse alates 2015. kalendriaastast toimunud koolitusi.

§ 20. (5) Kui kohustuse ülevõtjal ei olnud varem kohustust, peab kohustuse ülevõtja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, olema osalenud §-s 15 sätestatud algkoolitusel kohustuse ülevõtmise aasta 1. detsembriks ja täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. Kui kohustus võetakse üle eelviimasel või viimasel kohustuseaastal, ei nõuta algkoolitusel osalemist.