2014. aasta infopäevade ja koolituste ettekanded

2014. aastal toimunud koolitused ja infopäevad

Mahepõllumajandus ja teadus 2014, päevakava

Mahepõllumajanduslik tootmine Eestis 2014. aastal Virve Järvesoo, PMA
MAK 2007-2013 mahetoetus, Karli Sepp, PMK
Mahepõllumajanduse arengukava Mahepõllumajanduse arengukava, Eve Ader, PM
Mahetoiduturu arengutest meil ja mujal, Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Sihtasutus
Põllumajanduse keskkonnamõjude terviklik hindamine läbi olelusringi, Sirli Pehme, EMÜ
Külvikorra- ja maheväetiste katse tulemustest Kuusikul, Karli Sepp, PMK
Kartuli väetamisest maheväetisega, Marje Särekanno, PMK

Seminar „Kliima, ressursid ja põllumajandus“Nakatu Turismitalu, 12-13. november 2014

Ettekanded:
Päevakava
Kliimamuutused ja põllumajandus  Janika Laht, TÜ
Ülevaade põllumajanduse keskkonnamõjude hindamisest läbi olelusringi  Sirli Pehme, EMÜ
Maakasutus ja kliima  Priit Penu, PMK
Maaviljelusviisid Eestis – seos ressursisäästu ja kasvuhoonegaaside emissiooniga  Karli Sepp, PMK
Sõnnikumajandus ja kasvuhoonegaasid  Allan Kaasik, EMÜ
KHG-de vähendamise potentsiaal sõnnikust biogaasi tootmisel (varasema analüüsi tulemuste põhjal) Sirli Pehme, EMÜ
Ressursisääst ja kliimamuutused 2014-2020 EL ühtses põllumajanduspoliitikas  Reelika Päädam, PÕM

 


Põllumajanduskeskkonna toetuste hindamisalane infopäev 30. oktoober 2014, Palamuse, päevakava

Ettekanded:
Hindamine maaelu arengukavas Pille Koorberg, Ere Ploomipuu, PMK

Põllumajanduskeskkonna toetused elurikkuse soodustajana  Eneli Viik, PMK

Toiteelementide (NKP) bilansi ja pestitsiidide kasutuskoormuse uuringutest  Marje Särekanno, PMK
Mulla elurikkus ja elurikkuse näitajad PMK uuringutes Kadri Allik, Priit Penu, PMK

MAK 2014-2020 keskkonnameetmed – mida toob tulevik? Katrin Rannik, PM

 


 

Põllumajandusuuringute Keskus korraldas 8. mail 2014. a MAK 2007-2013 2. telje püsihindamistulemuste tutvustamise infopäeva Põllumajandusministeeriumi suures saalis.

MAK 2007-2013 2. telje püsihindamistulemuste tutvustamise infopäev, 08. mai 2014, päevakava

Poolloodusliku koosluse hooldamine (PLK) Pille Koorberg

Natura 2000 alade toetamine läbi NAT ja NAM meetmete Ere Ploomipuu, Eneli Viik

Keskkonnasõbralik majandamine Marje Särekanno, Jaan Kanger

MAHE meede 2013. aastal Karli Sepp

Sotsiaalmajanduslikud näitajad 2012. aastal Jana Adari

LIDAR andmete kasutusvõimaluste analüüs põllumajandusmaastikes Tambet Kikas

Väärtuslik põllumajandusmaa Eestis-miks? Kuidas? Milleks? Priit Penu

Maapiirkonna äriühingute ja FIE-de majandustulemuste muutuste ülevaade 2005-2011 Mati Mõtte