2012. aasta infopäevade ja koolituste ettekanded

20.02.2012

GOOD PRACTICE WORKSHOP High Nature Value Farmland and Forestry Edinburgh, 20 February 2012

Defining High Nature Value farming areas in Estonia


23. mail 2012 toimus Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje 2011. a. püsihindamisuuringuid tutvustav infopäev
Ettekanded:

Kimalased Eesti põllumajandusmaastikul Eneli Viik

Mitmeaastase taimestikuga rohumaa ribad Eneli Viik 

Põllulindude seire seoses PKT meetmetega Riho Marja

Kompleksuuringu keskmistest tulemustest aastate lõikes  Karli Sepp

2. telje toetuste jagunemine ning sotsiaalmajanduslik ülevaade Katrin Vask

Toiteelementide bilanss ja kasutus. Pestitsiidide kasutuskoormus  Marje Särekanno

Taimetoiteelementide sisaldus dreenivees Jaan Kanger

Mullastiku uuringud 2011 Tiina Köster


4. oktoober 2012 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 2. telje püsihindamistegevuste tutvustus PRIA-s Päevakava

Ülevaade 2. telje püsihindamisalastest tegevustest  Pille Koorberg

Põllumajanduslik maakasutus Priit Penu

M 2.3.1: Keskkonnasõbralik majandamine Jaan Kanger

M 2.3.2: Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Karli Sepp

PKT elurikkuse seire Eneli Viik

M 2.4: Loomade heaolu: Loomade karjatamise toetus Ere Ploomipuu

Kõrge loodusväärtusega (KLV) põllumajanduse määratlemine Eestis Iiri Raa


27. novembril 2012 toimus Sakus koolitus-teabepäev Mahepõllumajandus ja teadus 2012 Päevakava

Mahepõllumajanduslik tootmine Eestis 2012. aastal Egon Palts (PMA)

Talinisu kasvatamine mahetingimustes Reine Koppel (Jõgeva SAI)

Suvinisu kasvatamine mahetingimustes Anne Ingver (Jõgeva SAI)

Mullaviljakuse muutusest mullaseire tulemuste põhjal maheviljeluses Priit Penu (PMK)

Külvikorra ja mahepõllumajanduses lubatud väetiste katse tulemustest Kuusikul Karli Sepp (PMK)

Terve seeme-hea saagi alus. Mereadru ja maheväetiste kasutamise esmased kogemused kartulikasvatuses Marje Särekanno (PMK)

Elurikkus ja selle seire põllumajandusmaastikus Eneli Viik (PMK)