2010. aasta infopäevade ja koolituste ettekanded

04.05.2010 toimus Põllumajandusministeeriumis seminar Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 2009. aastal läbiviidud uuringute tutvustamiseks.

Päevakava

Pestitsiidide kasutamisest, taimetoitainete bilansist ja dreenivee seirest 2009. aastal Jaan Kanger, Marje Särekanno

Põllulindude seire tulemused seoses PKT meetmetega Riho Marja

Toetuste osa tootjate sissetulekutes ning toetuste jagunemine Katrin Vask

MASU-mullast asjalikult, sisuliselt ja udutamata Priit Penu

NPK bilanss ja sisaldus mullas, umbrohtumuse ning kultuuride saagikuse seosed ja kattetulu mahe- ning tavaviljelusel kompleksuuringu alusel Karli Sepp

Põllumajandustootjate seas läbi viidud e-küsitluse tulemused Katrin Alamets

Kas põllumajanduskeskkonna toetuse meetmetega kaasneb kõrgem kimalaste mitmekesisus? Eneli Viik


02.06.2010 toimus keskkonnasõbraliku majandamise algkoolituse lisakoolitus, kus Priit Penu esines ettekandega Mullaseirest Eestis


23. november 2010 esines Eneli Viik XIX Taimekaitsepäeval ettekandega Kas Eesti põllumajandusmaastiku elurikkus vajab keskkonnatoetusi?


Identification of high nature value farming in Estonia


Identifying HNV farmland in Estonia