2009. aasta infopäevade ja koolituste ettekanded

07.10.2009 – 08.10.2009, Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolituste läbiviijatele seminar , Narva-Jõesuu

Taimekaitsevahendite keskkonnasõbralik kasutamine Livi Rooma

KSM taotluste kontrollimine PRIA-s Joonas Leib, Kristina Lepp

EL liikmesriikide MAK II telje toetused mõnede riikide näidetel Katrin Vask

Sõnnikuproovidest ja neile esitatavatest nõuetest Jaan Kanger

Mitmeaastase taimestikuga rohumaa ribade nõue Eneli Viik

Mullaproovidest ja neile esitatavatest nõuetest. Mullaseire tulemused Priit Penu

Talvine taimkate Tiina Köster

Muutused põllumajandustootjate sotsiaalmajanduslikes näitajates 2003 – 2008 Eduard Matveev

Väetusplaan ja väetuspiirang Jaan Kanger

Külvikord ja viljavaheldus sõltuvalt KSMnõuetest. Külvikordade mõju uurimistulemustest Karli Sepp