LABORID

 

Agrokeemia labori põhimäärus

Agrokeemia labori info http://pmk.agri.ee/agrokeemia-labor/

 

Jääkide- ja saasteaine labori põhimäärus

Jääkide- ja saasteainete labori info http://pmk.agri.ee/jaakide-ja-saasteainete-labor/

 

Söötade ja teravilja labori põhimäärus

Söötade ja teravilja labori info http://pmk.agri.ee/taimse-materjali-labor/

 

Taimetervise ja mikrobioloogia labori põhimäärus

Taimetervise ja mikrobioloogia labori info http://pmk.agri.ee/taimetervise-ja-mikrobioloogia-labor/

 

Seemnekontrolli labori põhimäärus

Seemnekontrolli labori info http://pmk.agri.ee/seemnelabor/

 

Mullaproovi võtjate koolituse läbinute nimekiri