Kogumikud

  • Teatmik laborianalüüsidest
  • Eesti teravili 2004 – 2006 katsepõldudel
  • Väävel on tähtis element
  • Katsetulemused kergesti kättesaadavad

Vanemad kogumikud

Ettekanded

  • Glomaliini sisalduse hindamise meetodid
  • Söödaratsioon maheviljeluses
  • Maasikahaigused

Muud ettekanded

Artiklid

Siloseire

2018

Rohusilo optimaalse aja info (1)

Rohuseire analüüsiandmed, 21.05.2018

 

2017