JÄÄKIDE JA SAASTEAINETE LABOR

 

Laborile on antud volitused tegutseda rahvusliku referentlaboratooriumina (Põllumajandusministri käskkirjade nr.105/04.04.2007 ja nr.169/26.07.2007 alusel) järgmistes analüüsivaldkondades:

 • mükotoksiinide analüüsimine loomset päritolu toidus
 • mükotoksiinide analüüsimine taimset päritolu toidus ja söödas
 • taimekaitsevahendite jääkide analüüsimine teraviljas ja söödas
 • taimekaitsevahendite jääkide analüüsimine puu- ja juurviljas
 • raskemetallide sisalduse analüüsimine toidus ja söödas
 • toiteelementide analüüsimine söötades kasutatavates söödalisandites

 

Teostatavad analüüsid

 • Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine puu- ja köögiviljades, teraviljades, loomasöötades, maitseainetes, mullas, rasvarikastes toiduainetes. Multimeetodiga analüüsitavad toimeained (vt nimekiri …). Üksikmeetoditega analüüsitavad toimeained: glüfosaat, kloormekvaat, mepikvaat, etefoon, fenbutatiin oksiid, bromiidioon, ditiokarbamaadid summana, ditianoon.
 • Elementide (makro- ja mikroelementide ning raskemetallid) sisalduse määramine toiduainetes, teraviljades ja teraviljatoodetes, loomasöötades, mullas, pinnasevees, väetistes. Analüüsitavad elemendid: As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sn, Zn.
 • Mükotoksiinide sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöötades, pähklites, rosinates, kuivatatud puu- ja köögiviljades, maitseainetes, kohvis, kakaoubades, mahlas, piimas ja piimatoodetes.
  Analüüsitavad mükotoksiinid: aflatoksiinid B1, B2, G1, G2 ja nende summa, aflatoksiin M1, ohratoksiin A, zearalenoon (ZON), desoksünivalenool e. vomitoksiin (DON), fumonisiinid FB1 ja FB2, toksiinid T2 ja HT2.
 • Taimekaitsevahendite ja puhtimise kvaliteedi määramine
 • Radionukliidide (Cs134,137 summana) sisalduse määramine.
 • Nitraatide määramine puuviljades, köögiviljades.

 

Võrdluskatsetes osalemine

 • EU-RL`ide ( European Union Reference Laboratory) poolt korraldatavad ringtestid: raskemetallid söödas ja toidus, erinevad mükotoksiinid, taimekaitsevahendite jäägid puu- ja köögiviljas, taimekaitsevahendite jäägid teraviljas, üksikmeetoditega analüüsitavad taimekaitsevahendite jäägid.
 • FAPAS (Food Analysis Performance Assessment Scheme) ringtestid: taimekaitsevahendite jäägid, mükotoksiinid, jälgelemendid, nitraatioon
 • PROFEA (BAM Saksamaa): jälgelemendid mullas.
 • UKZUZ (Tšehhi Vabariik): jälgelemendid taimses materjalis, söödas.

 
Labor on osalenud ka CEN-i (European Committee for Standardization) poolt läbiviidud analüüsimeetodite valideerimistes.

 • makroelemendid, mikroelemendid ja raskemetallid söödas,
 • taimekaitsevahendite jäägid ja mitte-dioksiinilaadsed PCB-d söödas.