Taimekaitsevahendite jääkide määramine Hind €
Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas QuEChERS-meetodil (GC-MSD; LC-MS/MS)

407,80

 
Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine puu- ja köögiviljades, teraviljades: ditiokarbamaatide summa (GC-ECD/MSD)

115,80

 
Glüfosaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas. Glüfosaadi toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis. (LC-MS)

155,05

 
Chlormequati, mepiquati jäägi määramine teraviljast ja puuviljast (LC-MS) 155,00
 
Fenbutatiin oksiidi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (LC-MS) 42,65
 
Bromiidiooni (anorgaanilise kogubromiidi) sisalduse määramine taimset päritolu toidus (GC-ECD)  129,15
 
Etefooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) (LC-MS)

157,05

 
Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jääkide määramine rasvarikastest toiduainetest (GC-MS)

176,15

 
Ditianooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS

95,60

 
Cyromazine jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 93,80
 
Puhtimise kvaliteedi määramine kromatograafiliselt; Ühe toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis gaasi- ja/või vedelikkromatograafiliselt 97,15
 
Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimse päritoluga proovis või mullas QuEChERS-meetodil 121,45
 
Mükotoksiinide sisalduse määramine
Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, kuivatatud puu- ja köögiviljades, kakaos (HPLC/FL)

157,50

 
Ohratoksiini A sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puu- ja köögiviljades (HPLC/FL)

137,40

 
Zearalenooni sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas (LC/MS)

137,40

 
Desoksünivalenooli (vomitoksiin) sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas (LC/MS)

137,40

 
Aflatoksiini M1 sisalduse määramine piimas ja piimatoodetes (HPLC/FL)

134,20

 
Mükotoksiinide T2/HT2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas (GC-MSD)

134,20

 
Fumonisiinide FB1 Ja FB2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas (HPLC/FL)

134,20

 
Muud analüüsid
Nitraadi sisalduse määramine puu- ja köögiviljades

10,60

Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8,35