Taimekaitsevahendite jääkide määramine Hind €
 
Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), mullas QuEChERS-meetodil (GC-ECD/NPD/MSD; LC-MS/MS)

395,93

 
Ditiokarbamaatide summa sisalduse määramine süsinikdisulfiidina puu- ja köögiviljades, teraviljades (GC-ECD/MSD)

85,90

 
Glüfosaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas (LC-MS)

140,93

 
Glüfosaadi toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis (LC-MS)

140,93

 
Kloormekvaadi, mepikvaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) (LC-MS)

147,64

 
Fenbutatiin oksiidi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh toiduainetes) koos QuEChERS-meetodiga (LC-MS)

42,63

 
Bromiidiiooni (anorgaanilise kogubroomiidi) sisalduse määramine taimse päritoluga toidus (GC-ECD)

129,15

 
Etefooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) (LC-MS)

135,30

 
Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jääkide ja mitte-dioksiinilaadsete PCB-de määramine rasvarikastes toiduainetes (GC-MSD)

167,77

 
Puhtimise kvaliteedi määramine kromatograafiliselt 92,61
 
Ühe toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis gaasi- või vedelikkromatograafiliselt 92,61
 
Mükotoksiinide sisalduse määramine
 
Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, kuivatatud puu- ja köögiviljades, kakaos (HPLC/FL)

157,48

 
Ohratoksiini A sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puu- ja köögiviljades (HPLC/FL)

137,41

 
Zearalenooni sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas (LC/MS)

137,41

 
Desoksünivalenooli (vomitoksiin) sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas (LC/MS)

137,41

 
Aflatoksiini M1 sisalduse määramine piimas ja piimatoodetes, väikelastetoitudes (HPLC/FL)

134,21

 
Mükotoksiinide T2/HT2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas (GC-MSD)

127,82

 
Fumonisiinide FB1 Ja FB2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas (HPLC/FL)

127,82

 
Jälgelementide sisalduse määramine
 
Ühe jälgelemendi sisalduse määramine toiduainetes, loomasöödas, mullas, väetistes grafiit-AAS meetodil (sh. proovi ettevalmistus 18,11 EUR)
Elemendid : As, Cd, Pb.

40,27

Iga täiendava elemendi määramine meetodi piires

23,49

 
Arseeni (As) sisalduse määramine toiduainetes kuivtuhastusega hüdriid-AAS meetodil

40,27

 
Elavhõbeda (Hg) sisalduse määramine toiduainetes, loomasöödas, mullas, väetistes külmauru-AAS meetodil

43,62

 
Seleeni (Se) sisalduse määramine toiduainetes, loomasöödas, mullas, väetistes hüdriid-AAS meetodil

43,62

 
Ühe jälgelemendi sisalduse määramine toiduainetes, loomasöödas, mullas,väetistes ICP-OES (sh. proovi ettevalmistus 18,11 EUR)
Elemendid: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn.

36,91

Iga täiendava elemendi määramine meetodi piires

6,04

 
Ühe jälgelemendi sisalduse määramine vees ICP-OES
Elemendid: Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn.

20,13

Iga täiendava elemendi määramine meetodi piires

6,04

 
Muud analüüsid
 
Tseesiumi (Cs) määramine toiduainetes, loomasöödas, mullas gamma-radiomeetriga.

37,58

 
Nitraadi sisalduse määramine puu- ja köögiviljades

10,07