Jääkide ja saasteainete labori hinnakiri

 

Taimekaitsevahendite jääkide määramine Hind €
Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas QuEChERS-meetodil (GC-MSD; LC-MS/MS)

407,80

Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine puu- ja köögiviljades, teraviljades: ditiokarbamaatide summa (GC-ECD/MSD)

115,80

Glüfosaadi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) ja mullas. Glüfosaadi toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis. (LC-MS)

155,05

Chlormequati, mepiquati jäägi määramine teraviljast ja puuviljast (LC-MS) 155,00
Fenbutatiin oksiidi jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (LC-MS) 42,65
Bromiidiooni (anorgaanilise kogubromiidi) sisalduse määramine taimset päritolu toidus (GC-ECD)  129,15
Etefooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes) (LC-MS)

157,05

Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jääkide määramine rasvarikastest toiduainetest (GC-MS)

176,15

Ditianooni jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS

95,60

Cyromazine jäägi määramine taimse päritoluga proovides (sh. toiduainetes), LC-MS/MS 93,80
Puhtimise kvaliteedi määramine kromatograafiliselt; Ühe toimeaine sisalduse määramine taimekaitsevahendis gaasi- ja/või vedelikkromatograafiliselt 97,15
Ühe taimekaitsevahendi jäägi määramine taimse päritoluga proovis või mullas QuEChERS-meetodil 121,45
 

Mükotoksiinide sisalduse määramine

 

Hind €

Aflatoksiinide B1, B2, G1 ja G2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, pähklites, maitseainetes, kuivatatud puu- ja köögiviljades, kakaos (HPLC/FL)

157,50

Ohratoksiini A sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas, kohvis, kuivatatud puu- ja köögiviljades (HPLC/FL)

137,40

Zearalenooni sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas (LC/MS)

137,40

Desoksünivalenooli (vomitoksiin) sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas (LC/MS)

137,40

Aflatoksiini M1 sisalduse määramine piimas ja piimatoodetes (HPLC/FL)

134,20

Mükotoksiinide T2/HT2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes (sh. väikelastetoitudes), loomasöödas vedelikkromatograafiliselt (LC-MS)

134,20

Fumonisiinide FB1 Ja FB2 sisalduse määramine teraviljades, teraviljatoodetes, loomasöödas (HPLC/FL)

134,20

Mükotoksiinide DON, ZON, T-2 ja HT-2 määramine teraviljades, teraviljatoodetes,  loomasöödas (LC/MS)

210

 

Muud analüüsid

 

Hind €

Nitraadi sisalduse määramine puu- ja köögiviljades

10,60

Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8,35