Üldiste teenuste hinnakiri

Hind €
Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine

8,35

Ühe mullaproovi kogumine 8,00
Ühe mullaproovi karp 0,15
Värvilise mullakaardi väljatrükk A4 1 lk 0,30
A4, mustvalge trükkimine/paljundamine 0,07
A4, mustvalge trükkimine/paljundamine (kahepoolne) 0,11
A3, mustvalge trükkimine/paljundamine 0,14
A3, mustvalge trükkimine/paljundamine (kahepoolne) 0,21
A4, värviline tekst (piltideta) trükkimine/paljundamine 0,14
A4, värviline tekst (piltideta) trükkimine/paljundamine (kahepoolne) 0,23
A4, värviline trükkimine/paljundamine 0,14
A4, värviline trükkimine/paljundamine (kahepoolne) 2,82
A3, värviline trükkimine/paljundamine 2,82
A3, värviline trükkimine/paljundamine (kahepoolne) 5,62
Kiirtöö (analüüside tähtajad lepitakse kliendi ja labori vahel eelnevalt kokku) hind x 2

 


 

 

Teenuse nimetus Hind, €
Kutse taotlemise tasu 375,00
Kutse taotlemise tasu samaaegselt kahe või enamas spetsialiseerumise kohta 30% odavam (iga spetsialiseerumise tasu eraldi). Alus: Kutse andmise kord konsulendi kutsele punkt 5.8. 262,50
PMK Jäneda hoone suur saal rent (tund) 12,80
PMK Jäneda hoone suur saal rent (päev) 63,90
PMK Jäneda hoone auditooriumi rent (tund) 4,80
PMK Jäneda hoone auditooriumi rent (päev) 31,95
Kutse taotlemise tasu samaaegselt mitme spetsialiseerumise korral sarnases valdkonnas 50% odavam (iga spetsialiseerumise tasu eraldi). Alus: Kutse andmise kord konsulendi kutsele punkt 5.8. 187,50

Laboratoorsete analüüside valdkonnad:

 

Muld / Väetised / Kasvusubstraat

 

Taimekaitsevahendite jäägid / Mükotoksiinid / Jälgelemendid

 

Teravili / Õlikultuurid / Söödad / Silo

 

Taimehaigused ja kahjurid / Mikrobioloogia

 

Seemned