Hanketeade

Põllumajandusuuringute Keskus kuulutab välja riigihanke Põllumajandusseire ja uuringute osakonna mullaseire büroole maastikusõiduki (ATV) 48 kuuks kasutusrendile võtmiseks.
Hankes osalemiseks vajaliku Hankedokumendi (HD) koos lisaga (Tehniline kirjeldus) saab üldosakonna juhataja Rein Kriisa käest (Tel. 5176206; E-post: rein.kriisa@pmk.agri.ee)
alates 25.04.2017.
Pakkumused palume esitada hiljemalt 8.maiks 2017 kell 10.00 elektrooniliselt e-posti aadressile rein.kriisa@pmk.agri.ee.