AGROKEEMIA LABOR

 

Väetistarbe gradatsioon

 

Väetamise ABC

 


 
 
 

Teostatavad analüüsid

 

 • põllumullad:  P, K, Ca, Mg, Cu, Mn – Mehlich III meetod, pH, N, B, S, orgaaniline C, lõimis (lihtmeetod);
 • kasvusubstraadid:
  • lühianalüüs – pH, P, K, Ca, Mg, NO3-N, mahumass, soolade üldsisaldus,
  • täisanalüüs – pH, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn, NO3-N, mahumass, soolade üldsisaldus;
 • mineraalväetised: N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, pH, biureet, granulomeetria, niiskus;
 • lubiväetised: neutraliseerimisvõime, Ca, Mg, granulomeetria, niiskus;
 • orgaanilised väetised:
  • sõnniku ja komposti põhianalüüs: N, lahustuv N, P, K, kuivaine,
  • sõnniku ja komposti täisanalüüs: N, lahustuv N, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B, kuivaine,
  • orgaaniliste väetiste üksikanalüüsid: N, P, K, pH, orgaaniline aine, kuivaine;
 • rabaturvas: veeimavuse võime, elektrijuhtivus, pH, niiskus, lagunemisaste.

 

Võrdluskatsetes osalemine

 

 • Muld:
  • P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, pH – Wageningen University (Holland)
  • P, K, Ca, Mg – Central Institute for Supervisining and Testing in Agriculture (Tšehhi)
  • pH – Agrochemical Research Centre of Latvia
  • Kjeldahl N – EMÜ Taimebiokeemia labor
 • Mineraalväetised:
  • N, P, K, pH, Cl, B – Agrochemical Research Centre of Latvia
  • VDLUFA Fertiliser Ring Test (Saksamaa)
 • Orgaaniline väetis (sõnnik):
  • N, lahustuv, N, P, K, kuivaine – Viljavuuspalvelu (Soome)