Mulla üksikanalüüsid Hind €
pH määramine 1,97
Orgaaniline süsinik (Corg) 10,00
Kjeldahli lämmastik 7,24
Väävel (SO4-S) 7,90
Boor (B) 7,90
Lõimis lihtmeetodil 1,97
P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn esimene element 5,20
Samast proovist iga järgnev element 3,30
 
Lämmastiku (N) määramine EA-l 34,30
Corg määramine EA-l 35,30
Lämmastiku (N) + Corg määramine EA-l 40,05
 
Mulla koondanalüüsid
Lühianalüüs (pH, P, K) 7,04
Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 12,71
Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B) 24,23
 
Kasvusubstraadi koondanalüüsid
Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg) 22,41
Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 35,91
 
Mineraal- ja lubiväetiste analüüsid
Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 4,61
pH määramine 5,60
Granulomeetria (sõeltest) 5,60
Ammooniumlämmastiku määramine otsedestillatsioonil 20,41
Ammoonium- ja nitraatlämmastiku määramine Devarda järgi 24,69
Lämmastiku määramine karbamiidis 24,69
Amiidlämmastiku määramine kompleksväetistes spektrofotomeetriliselt 19,75
Amiidlämmastiku määramine kompleksväetistes gravimeetriliselt 41,47
Biureedi määramine karbamiidist 32,26
Fosfori ekstraheerimine kahel või kolmel viisil (mineraalhappes, vees ja ammooniumtsitraadis) ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod) 65,83
Fosfori ekstraheerimine ühel viisil (mineraalhappes, vees ja ammooniumtsitraadis) ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod) 32,91
Vees ja/või mineraalhappes lahustuva fosfori määramine diferentsiaalmeetodil 36,86
Kaaliumi määramine tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod) 41,47
Kaaliumi määramine leekfotomeetril 23,70
Kloori määramine 41,47
Boori määramine azometiiniga 39,50
Lubiväetiste neutraliseerimisvõime määramine 15,14
Lubiväetiste reaktiivsuse määramine 15,14
Ca, Mg, S, B, Zn, Cu, Fe, Mn, Mo, Co määramine ICP-l, ühe elemendi hind 13,17
P, K määramine ICP-l (mitteakredit. meetod), ühe elemendi hind 13,17
Väävli määramine sadestamismeetodil 49,37
Niiskuse/ kuivaine määramine 10,53
 
Orgaaniliste väetiste ja turba analüüsid
Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 7,24
Niiskuse/ kuivaine määramine 10,20
Orgaanilise aine/ tuha määramine 16,46
N, P või K määramine märgtuhastamisega, ühe elemendi hind 18,43
pH määramine 5,60
Turba elektrijuhtivuse määramine 7,90
Turba veeimamisvõime määramine kiirmeetodil 12,18
Turba mahumassi määramine 3,62
Turba lagunemisastme määramine von Posti järgi 3,62
 
Sõnniku koondanalüüsid
Sõnniku põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 78,29
Sõnniku täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 102,26