Mulla üksikanalüüsid Hind €
pH määramine 6,00
Orgaaniline süsinik (Corg) 10,50
Kjeldahli lämmastik 8,00
Väävel (SO4-S) 8,70
Boor (B) 8,70
Lõimis lihtmeetodil 2,15
P, K, Ca, Mg, Cu, Zn või Mn esimene element 5,75
Lämmastiku (N) määramine EA-l 40,50
Corg määramine EA-l 44,35
Lämmastiku (N) + Corg määramine EA-l 53,55
Mulla koondanalüüsid
Lühianalüüs (pH, P, K) 7,50
Põhianalüüs (pH, P, K, Ca, Mg) 13,80
Täisanalüüs (pH, P, K, Ca, Mg, Cu, Mn, B) 26,65
Kasvusubstraadi koondanalüüsid
Lühianalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg) 30,65
Täisanalüüs (mahumass, soolade üldsisaldus pH, NO3-N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Cu, Mn) 41,50
pH määramine 6,00
Mineraal- ja lubiväetiste analüüsid
Proovi ettevalmistamine (jahvatamine) 4,85
pH määramine 6,00
Granulomeetria (sõeltest) 6,20
Ammooniumlämmastiku määramine otsedestillatsioonil 22,45
Ammoonium- ja nitraatlämmastiku määramine Devarda järgi 27,20
Lämmastiku määramine karbamiidis 27,20
Amiidlämmastiku määramine kompleksväetistes spektrofotomeetriliselt 21,75
Amiidlämmastiku määramine kompleksväetistes gravimeetriliselt 45,65
Biureedi määramine karbamiidist 35,50
Fosfori ekstraheerimine ühel viisil (mineraalhappes, vees ja ammooniumtsitraadis) ja gravimeetriline määramine (referentsmeetod) 36,20
Vees ja/või mineraalhappes lahustuva fosfori määramine diferentsiaalmeetodil 40,55
Kaaliumi määramine tetrafenüülboraadiga (referentsmeetod) 45,65
Kaaliumi määramine leekfotomeetril 26,10
Kloriidide määramine 45,65
Boori määramine azometiiniga 42,45
Lubiväetiste neutraliseerimisvõime määramine 23,05
Lubiväetiste neutraliseerimisvõime ja reaktiivsuse määramine 46,10
Niiskuse/ kuivaine määramine 11,60
Lämmastiku (N) määramine EA-l 40,50
Orgaaniliste väetiste ja turba analüüsid
Proovi ettevalmistamine (kuivatamine ja jahvatamine) 8,00
Niiskuse/ kuivaine määramine 11,25
Orgaanilise aine/ tuha määramine 18,15
Lämmastiku (N) määramine märgtuhastamisega 20,15
pH määramine 6,00
Turba elektrijuhtivuse määramine 9,70
Turba veeimamisvõime määramine kiirmeetodil 13,40
Turba mahumassi määramine 4,00
Turba lagunemisastme määramine von Posti järgi 4,00
Sõnniku koondanalüüsid
Sõnniku põhianalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, kuivaine) 86,15
Sõnniku täisanalüüs (N, NO3-N, NH4-N, P, K, Ca, Mg, Cu, B, Mn, kuivaine) 107,50
Elementide sisalduse määramine: toiduainetes, söötades, taimses materjalis, mullas, turbas, väetistes
Ühe elemendi sisalduse määramine ICP-MS-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega) As, Cd, Pb, Hg, Se, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 55,10
Iga täiendava elemendi määramine meetodi piires 14,90
Ühe elemendi sisalduse määramine ICP-OES-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega) Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 40,60
Iga täiendava elemendi määramine meetodi piires 7,00
Elementide sisalduse määramine vees
Ühe elemendi sisalduse määramine ICP-OES-iga (koos proovi hapetega eeltöötlusega) Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, Zn 20,15
Iga täiendava elemendi määramine meetodi piires 7,00
Muud analüüsid
Tseesiumi (Cs) määramine toiduainetes, söödas, mullas gamma-radiomeetriga 39,45
Dreenivee kompleksanalüüs (Ca, K, P, NO3, NH4+S) 44,74
Kogulämmastiku määramine vees 22,30
Võõrkeelse katseprotokolli väljastamine 8,35