Põllumajandusuuringute Keskus osaleb 25.-27. aprillil Maaeluministeeriumi haldusala ühisstendil on koos Maaeluministeeriumi, PRIA, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduametiga.

Maaeluministeeriumi ühisstend asub messikeskuse C-hallis.

Maaeluministeeriumi ja tema asutuste tegevuste koondkava 2019.a Maamessil, vaata SIIT

Neljapäeval, 25. aprillil Maamessil

PMK pakutavate laboriteenuste (proovivõtt, analüüsid) kohta jagab infot Helena Lasner, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumist ning Merike Toome, jääkide ja saasteainete laboratooriumist.

PMK katsekeskustes läbiviidavaid riiklike majanduskatseid tutvustab Võru katsejaama juhataja Rein Peedel.

MAK 2014-2020 (MAK) teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete projekti hetkeseisu tutvustab Maris Kruuse, põllumajandusseire ja uuringute osakonnast.

Üle-eestilist avatud talude päeva, LEADER tegevusgruppide, maaeluvõrgustiku ja innovatsioonivõrgustiku tegevuste kohta jagavad infot Meeri Maastik ja Konstantin Mihhejev, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Neljapäeval on kutsutud PMK stendile külaliseks Roosi Laas, kes tutvustab põllukultuuride klastri tegevusi.

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmete kogumist ja kasutamist tutvustab Helle Persitski, maamajanduse analüüsi osakonnast.

PMK tegevusi tutvustab Krista Kõiv, kommunikatsiooni- ja turundusjuht.

Reedel, 26. aprillil Maamessil

MAK 2014-2020 (MAK) teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse suurandmete projekti hetkeseisu tutvustab Urmas Visse, põllumajandusseire ja uuringute osakonnast.

PMK katsekeskustes läbiviidavaid riiklike majanduskatseid tutvustab Toivo Lauk, Viljandi katsekeskuse juhataja.

PMK pakutavate laboriteenuste (proovivõtt, analüüsid) kohta jagab infot Helena Lasner, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumist ning Heidi Kollo, PMK kvaliteedijuht.

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmete kogumist ja kasutamist tutvustavad Helle Persitski ja Eduard Mateveev, maamajanduse analüüsi osakonnast.

Üle-eestilist avatud talude päeva, LEADER tegevusgruppide, maaeluvõrgustiku tegevuste kohta jagab infot Ave Bremse, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Reedel on kutsutud maaeluvõrgustiku külaliseks Raili Mengel, MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht.

PMK tegevusi tutvustab Krista Kõiv, kommunikatsiooni- ja turundusjuht.

Laupäeval, 27. aprillil Maamessil

Muldade kasutussobivuse kaardirakenduse kasutamisest räägib Priit Penu, mullaseire ja uuringute büroo juhataja.

Üle-eestilist avatud talude päeva, LEADER tegevusgruppide, maaeluvõrgustiku tegevuste kohta jagab infot Ave Bremse, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Laupäeval on maaeluvõrgustiku külaliseks kutsutud Margit Pärtel, MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht.

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi (FADN) andmete kogumist ja kasutamist tutvustab Eduard Mateveev, maamajanduse analüüsi osakonnast.

PMK pakutavate laboriteenuste (proovivõtt, analüüsid) kohta jagab infot Helena Lasner, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumist.

PMK tegevusi tutvustab Krista Kõiv, kommunikatsiooni- ja turundusjuht.


Maamessile võtame kaasa meie üksuste praktilisi juhendeid ja infolehti
TULE JA KÜSI!