Infopäev “Kvaliteedi- ja mullaanalüüside andmete kasutamine taimekasvatuses”

16.04.2019 Jänedal

Teisipäev, 16. aprillil 2019 kell 10.00 kuni 13.30 Jänedal Lääne-Virumaal
Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) Jäneda hoone suures saalis

Infopäeva teemaks on mullaanalüüside ja taimesaaduste kvaliteedi ja analüüside tulemuste interpreteerimine ning kasutamine põllumajandusotsuste tegemisel.

Oma teadmisi-kogemusi jagavad Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) spetsialistid.

Päeva juhatab Toivo Lauk, PMK Viljandi katsekeskuse juhataja.

Päevakava word failina SIIT

Päevakava

Algusaeg___

Teema, esineja


09:30-10:00


Tervituskohv

10:00-11:00Muldade kasutussobivus, väetustarve ja väetamissoovitused:
Priit Penu, mullaseire ja uuringute büroo juhataja

Priit tutvustab kuidas kasutada muldade kasutussobivuse kaardirakendust
http://pmk.agri.ee/muldade-kasutussobivuse-kaardirakendus/

Vaata ettekannet SIIT (PDF)

11:00-11:30Muldade mikrobioloogia:
Helena Lasner, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi juhataja asetäitja

Helena annab ülevaate PMK taimetervise ja mikrobioloogia laboris teostavatest mulla mikrobioloogilistest analüüsidest ja nende tulemuste tõlgendamisest

Vaata ettekannet SIIT (PDF)

11:30-12:00


Taimetervis:
Jelena Bukstunovits, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi peaspetsialist

Jelena räägib viimaste aastate taimetervise valdkonna huvitavatest leidudest Eestis

Vaata ettekannet SIIT (PDF)

12:00-12:30

Paus

12:30-13:00Teravilja kvaliteet ja laborianalüüsid:
Ann Akk, söötade ja teravilja laboratooriumi peaspetsialist

Ann tõstatab küsimuse, kui palju viljakasvataja teab enda kasvatatud vilja kvaliteedi kohta ja mida ta saab enda poolt teha vilja edukaks müügiks!

Vaata ettekannet SIIT (PDF)

13:00-13:30
Silo analüüsimine ja tulemuste tõlgendamine ning võrdlus PMKs:
Inge Harmipaik, söötade ja teravilja laboratooriumi juhataja asetäitja

Vaata ettekannet SIIT (PDF)

13:30

Ühine lõunasöök

Osalemiseks palume registreeruda reedeks, 12. aprilliks https://goo.gl/forms/86QLI4M3mDyuCsmt1

Lisainfo: Toivo Lauk, e-post: toivo.lauk@pmk.agri.ee, telefon: 433 4406, 503 2754

Priit Penu selgitab väetistarbe tabelit.
Priit Penu, mullaseire ja uuringute büroo juhataja
Helena Lasner teeb ülevaate muldade mikrobioloogiast.
Helena Lasner, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi juhataja asetäitja
Jelena Bukstunovits räägib taimetervisest.
Jelena Bukstunovits, taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi peaspetsialist
Ann Akk annab ülevaate 2017 ja 2018 aasta tera- ja kaunviljade keskmitest kvaliteedi näitajatest.
Ann Akk, söötade ja teravilja laboratooriumi peaspetsialist
Inge Harmipaik selgitab, kuidas silo analüüside tulemustest aru saada.
Inge Harmipaik, söötade ja teravilja laboratooriumi juhataja asetäitja

Infopäev on osalejatele tasuta. Koolitus toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.