Põllumajanduse suurandmete konverents

Konverents toimub 2. juulil 2019 Tartus, Eesti Maaülikooli peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).

Lae alla konverentsi teavitus SIIT (word dokument)

Lae alla konverentsi päevakava SIIT (word dokument)

Konverentsile registreerimine SIIT

Konverentsi eesmärgiks on tutvustada põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi ja tulemeid ning arutleda, missugused ootused, lootused või hirmud on seotud tulevikus loodava suurandmete süsteemiga.

Põllumajanduse digitaliseerimise käigus on esile kerkinud hulgaliselt küsimusi: millised on riigi ja millised erasektori ülesanded põllumajanduse suurandmete süsteemis? Kuidas leida tasakaalupunkt avaliku sektori huvide ja põllumajandustootjate huvide vahel? Kes on põllumajandustootmise käigus tekkivate andmete omanik?

Oodatud on teemast huvitatud osapooled: põllumajandustootjad, teadlased, ametnikud, aga ka tarkvaraarendajad jt.

Konverentsi päevakava

Konverentsi ettekanded on eesti- ja inglise keeles (sünkroontõlge)

Päeva juhib Krista Kõiv, Põllumajandusuuringute Keskus

Otseülekannet saab jälgida alates kella 10.00 https://video.emu.ee/

Kellaaeg_____

Teema, esineja


09.30-10.00

Kogunemine, kohv
10.00-10.15Tervitussõnad – Toomas Kevvai, Maaeluministeerium

ETTEKANNE PDF

10.15-10.30


Tervitussõnad ja sissejuhatus PMK poolt – Andrus Rahnu, Põllumajandusuuringute Keskus

10.30-11.00
Andmete väärtustamine – ehk kuidas andmeid hallata ja kasutada? – Ott Velsberg, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

ETTEKANNE PDF

11.00-11.30

Kohvipaus

11.30-12.00

Euroopa Komisjoni ootused digitaalsele põllumajandusele, rõhuasetusega FaST tööriistal (Farm Sustainability Tool) – Isidro Campos-Rodriguez, Euroopa Komisjon DG AGRI

ETTEKANNE PDF

12.00-12.30
Kuidas kaitsta farmerite õigusi digitaalses põllumajanduses? – Daniel Azevedo, COPA-COGECA

ETTEKANNE PDF

12.30-13.00
Digitaalsed tööriistad parema põllumajanduspoliitika teenistuses – Gwendolen DeBoe, OECD

ETTEKANNE PDF

13.00-14.00

Lõuna

14.00-14.30
Tootjate ootustest põllumajanduse suurandmete süsteemile – Andres Oopkaup, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

ETTEKANNE PDF

14.30-15.30


Põllumajanduse suurandmete programmi I etapi tulemite tutvustamine:


Ülevaade loodavast põllumajanduse suurandmete süsteemist – Urmas Visse, Põllumajandusuuringute Keskus

Teenuste kirjeldus: kasud, osapoolte rollid, õiguslikud aspektid – Urmas Visse ja Jaanus Põldmaa, Põllumajandusuuringute Keskus ning Andres Lille ja Martin Paukson, Tieto Estonia AS

Prototüübid kasutaja vaates eAgronoomi näitel – Stenver Jerkku, E-Agronoom OÜ

Cropio pakutavad lahendused live andmete pealt – Martin Paukson, Tieto Estonia AS

15.30-16.30


Paneeldiskussioon: Missugused on riigi ülesanded ja missugused on erasektori ülesanded põllumajanduse suurandmete süsteemis? Kuidas leida tasakaalupunkt avaliku sektori huvide ja põllumajandustootjate huvide vahel? Kes on põllumajandustootmises tekkivate andmete omanik?

Arutlevad Gwendolen DeBoe (OECD), Alar Astover (Eesti Maaülikool), Andrus Oopkaup (EPKK), Stenver Jerkku (E-Agronoom OÜ) ja Jaanus Põldmaa (Põllumajandusuuringute Keskus).

Arutelu modereerib Toomas Kevvai.

Lisainfo ja aruanded: http://pmk.agri.ee/teadmussiirde-pikaajaline-programm-pollumajanduse-suurandmete-tegevusvaldkonnas/

Programmi interaktiivne aruandekeskkond: https://tietoanalytics.ee/PRIA

Kontakt:

Programmi juht: Urmas Visse, tel. 5623 8768, e-mail urmas.visse@pmk.agri.ee

Programmi koordinaator: Maris Kruuse, tel. 5563 0001, e-mail maris.kruuse@pmk.agri.ee

Ürituse korraldab Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Maaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Tieto Estonia AS ja E-Agronom OÜ-ga.

Konverentsil osalemine on tasuta.

Üritus toimub „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonnas“ raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.