Teatmik laboranalüüsidest

 

Põllumajandusuuringute Keskus on saanud valmis teatmiku, millega kirjeldatakse analüüsidele tellijatele laboranalüüside spetsiifikat ja tulemusi.
Käesoleva teatmiku koostamise üheks põhiideeks on püüda võimalikult lihtsalt selgitada laboranalüüside pohimõtteid alates proovivõtmisest ja lõpetades saadud tulemuste mõtestamisega (võimaluse korral tuues vastavaid näiteid ja andes soovitusi.
Head lugemist!

Laboranalüüsid taimekasvatuses – nende olulisus ja kasutamine

 

Lugupeetud kliendid!

 

Võetud siloproovid palume reedeti toimetada meile hiljemalt kella 12-ks. Hiljem saabunud siloproovid sügavkülmutatakse ja neid hakatakse analüüsima alles esmaspäeval.

 

Mullaseire büroo võtab vastu avaldusi mullaproovide võtmiseks.

 

Mullaseire büroo võtab vastu avaldusi mullaproovide võtmiseks. Ühe mullaproovi kogumise hind 7,35 eurot. Avaldus saata e-posti aadressile kristi.tomson@pmk.agri.ee. Kontakttelefon 518 4413.

 

Mullaproovide võtmise läbinud isikute nimekirja (mullaproovi võtjad) kaudu saate ise otsida endale sobiva proovivõtja. Proovivõtmise hinda küsida proovivõtjalt.

 

Jääkide ja saasteainete labori katseprotokollide lisad LINK

 

Seosest kodulehe uuendustega võivad mõned alamlingid olla ajutiselt mitte kättesaadaval